บริการของเรา

Our Service

วิเคราะห์ระบบการจัดการเครื่องยนต์ Diagnostics Services

บริการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบควบคุม และระบบสมองกลของเครื่องยนต์

วิเคราะห์ช่วงล่าง Vehicle Inspection

บริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่วงล่างทั้งหมดของรถ ระบบรองรับน้ำหนัก และระบบการกันกระเทือนของช่วงล่างทั้งหมด

น้ำมันเครื่อง Lube Service

บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายและไส้กรอกต่างๆ

เปลี่ยนหัวเทียน เช็คหัวเทียน

spark plug

แบตเตอรี่ Battery

บริการตรวจวิเคราะห์เช็คสภาพการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่ และการทำงานของระบบไฟชาร์จ เปลี่ยนไดชาร์จและแบตเตอรี่

ช่วงล่าง Steering&Suspension

บริการเปลี่ยนโช้คอัพหน้าหลัง เปลี่ยนคอยล์สปริง เปลี่ยนเพลาขับ เปลี่ยนลูกปืนหน้าหลัง

ซ่อมเครื่อง เช็คเครื่อง ซ่อมทั่วไป

engine fix

เช็คเกียร์ ซ่อมเกียร์

Transmission

มั่นใจตลอดการเดินทาง ปลอดภัยทุกเส้นทาง
สนใจติดตั้งแก๊ส  081-333-9593

พูดคุยปรึกษาเรื่องแก๊สกับเรา