จุดเด่น 9 อุปกรณ์ติดแก๊ส Prins VSI-3 DI
สำหรับเครื่องยนต์ Direct Injection

ภาพรวมระบบแก๊ส Prins VSI-3 DI