22

Fast-tech II (LPG)

มี 3 รุ่น :: Premium (รุ่น Top), Pro (รุ่นกลาง), Eco (รุ่นประหยัด) พัฒนาการอีกขั้น สู่ ECU และ Software โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้ชุดหัวฉีดรุ่น Fast-TECH II เป็นระบบแก๊สที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของโปรแกรมจูนแก๊ส และประสิทธิภาพของการขับขี่ ในระบบแก๊ส ที่เหนือกว่าระบบฉีดแก๊สอื่นๆในระดับเดียวกัน

อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด รุ่น Fast - TECH II ประกอบด้วย

1. หม้อลดแรงดัน (Pressure Regulator)

2. หัวฉีดแก๊ส (Injector)

3. ECU

4. Auto Switch

5. Multivalve

6. Map Sensor

 

รุ่นใหม่ upgrade สู่ประสิทธิภาพสูงสุด

หากปรับจูนถูกวีธี :
• หมดปัญหา จูนรอบเดินเบาไม่จบ / เครื่องสั่น เพราะจูนคุมรอบเดินเบาไม่ได้

• หมดปัญหา เร่งไม่ออก ตื้อ เครื่องอืด (ระบบแก๊สไม่ตอบสนองอัตราเร่ง)

• หมดปัญหา เร่งแรงแล้วเครื่องสะดุด หรือตัดเข้าน้ำมัน

• หมดปัญหา เร่งแรง แล้วหวืด (ระบบแก๊สไม่ตอบสนองทันที่ที่กดคันเร่งอย่างรวดเร็ว)

 

รุ่น Fast - TECH II มาพร้อมกับ หม้อต้ม 200 แรงม้า

 


 

เทคโนโลยีอัจฉริยะของระบบหัวฉีด ENERGY REFORM
• ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV ของ ENERGY REFORM เป็นอุปกรณ์แก๊สจากประเทศอิตาลี มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด(มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110) ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ในประเทศอิตาลีที่ผลิตECU และ Software ของระบบแก๊สรถยนต์ (AEB s.r.l.) และชิ้นส่วนอุปกรณ์หม้อลดแรงดันแก๊ส (TOMASETTO ACHILLE S.P.A.) ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะหรือ ISS (Intelligence Safety System) ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการขับขี่ด้วยระบบแก๊ส โดยระบบISS ได้รวมเอาระบบ Active - Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ) และ Passive - Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ไว้เป็นระบบมาตรฐานในชุดอุปกรณ์แก๊ส ENERGY REFORM ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับ Premium ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 
 
 ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส ENERGY REFORM เป็นระบบหัวฉีดมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความทนทานสูงต่อทุกสภาพการใช้งานระบบจะใช้สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญจากเครื่องยนต์ในระบบน้ำมันมาคำนวน และประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดแก๊ส ในการจ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ ได้ตามความต้องการของเครื่องยนต์ทุกสภาวะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับขี่ จึงใกล้เคียง หรือทัดเทียมระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน
 

เหนือกว่าด้วยขีดสุดของมาตรฐานความปลอดภัยในระบบแก๊สรถยนต์

 จะเป็นอย่างไร..ถ้าคุณอยู่ในรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แก๊สไม่ได้มาตราฐานความปลอดภัย แล้วเกิดอุบัติเหตุ!ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (ISS) ของอุปกรณ์ แก๊ส ENERGY REFORM ที่ปิดวาวล์แก๊สทุกจุดในรถยนต์ และตัดการทำงานระบบแก๊สทันทีที่ท่อแก๊สหัก หรือฉีกขาดแล้วเครื่องยนต์ดับ จึงป้องกันแก๊สรั่ว และไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีระบบSafety System อื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบภายใต้การทำงานของระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)และระบบ Passive-Safety (ระบบป้องกันเรื่องเกิดเหตุ) 

Active Safety – Passive safety

No. ACTIVE PASSIVE SAFETY SYSTEMS AND DEVICE EVENTS
1.

-

ECU + Solenoid Valve เมื่อดับเครื่องยนต์วาวล์ระบบก๊าซทุกจุดจะปิดโดยอัตโนมัติทันที
ที่ดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล
2.

-

ECU + Gas Pressure Sensor ในกรณีที่ท่อรางหัวฉีด เกิดฉีกขาดหรือหลุด ECU จะสั่งการตัดการทำงานของระบบก๊าซทันที วาวล์ก๊าซทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติ และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และป้องกันก๊าซรั่วไหล พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าระบบก๊าซมีปัญหาให้รีบนำรถมาตรวจเช็ค เพื่อความปลอดภัย
3.

-

ECU ในขณะที่ระบบก๊าซ กำลังทำงาน เมื่อสายไฟเชื่อมต่อที่วาวล์ (Solenoid Valve) ของหม้อต้มก๊าซและ/หรือ มัลติวาวล์ (Multivalve) ฉีกขาดหรือหลุด ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที (วาวล์ก๊าซปิดอัตโนมัติ) และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่ พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบทันที
4.

-

ECU + Map Sensor ในขณะที่ระบบก๊าซกำลังทำงาน เมื่อท่อก๊าซ (จากถังมายังหม้อต้มก๊าซหน้ารถ) ฉีกขาดหรือหลุด ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที (วาวล์ปิด) และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ ดับ และ ป้องกันก๊าซรั่ว พร้อมทั้ง>Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือน
5.

-

ECU + Water temperature Sensor ในขณะที่ระบบก๊าซกำลังทำงาน ปลั๊กสายไฟของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิก๊าซที่ใช้ในระบบหัวฉีดเกิดหลุดหรือลัดวงจร ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที และสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันรถดับขณะใช้งาน พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือน
6.

-

ECU + Map Sensor ในขณะขับขี่ปลั๊กไฟของ Map Sensor และ/หรือท่อแรงดันหัวฉีดเกิดขาดหรือหลุด ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที และสลับไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือน
7.

-

85% Stop Valve เป็นวาวล์ป้องกันการเติมก๊าซเข้าถังเกิน 85% ของปริมาตรความจุของถังก๊าซ เพื่อให้มีพื้นที่ในถังเหลือประมาณ 15% รองรับการขยายตัวของก๊าซที่มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิที่ถังก๊าซสูงขึ้นช่วยป้องกัน Overpressure

เหนือกว่าระบบหัวฉีดอื่น ๆ ด้วยคุณลักษณะเด่นหลายประการ • ด้วยความล้ำหน้าของเทคโนโลยีอัจฉริยะในระบบหัวฉีด ENERGY REFORM กล่อง ECU ของENERGY REFORM ได้ถูกออกแบบให้มีระบบ Self–Diagnosis System ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง (error) ที่เกิดขึ้นกับระบบและการติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ได้อย่างละเอียด ด้วยความเร็วในการประมวลที่ 16 บิต จึงสามารถควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง และวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้รวดเร็วแม่นยำ ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเมื่อระบบแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ หรือเกิดปัญหาขึ้น.