19

อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด
ประกอบด้วย

1. หม้อลดแรงดัน (Pressure Regulator)

2. หัวฉีดแก๊ส (Injector)

3. ECU

4. Auto Switch

5. Multivalve

6. Map Sensor

ชุดหัวฉีด Injector - ENERGY REFORM รุ่น Advanced-OBD

1.เหนือกว่าด้วยการตอบสนองต่อคำสั่งจาก ECU ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองทุกอัตราเร่ง
และทุกรอบความเร็ว
2.วาล์วหัวฉีด เปิด-ปิด ฉับไว (เพียง 1.4 Millisecond) ให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยมทัดเทียมระบบน้ำมัน
และประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด
3.รางหัวฉีดมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของแก๊ส (Temperature Sensor) และเซ็นเซอร์
ตรวจจับแรงดันแก๊ส (Pressure Sensor) จึงสามารถควบคุมการทำงาน และคำนวณ
การจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วย ตรวจสอบความผิดปกติใน
การทำงานของระบบแก๊สได้อีกด้วย
4.หัวฉีดมีความทนทานสูง ผ่านการทดสอบ (Endurance Test) และมีอายุการใช้งานใน
การฉีดแก๊สนานถึง 400,000 กิโลเมตร
5.หัวฉีดรับประกันการรั่วซึม 5 ปี และหัวฉีดไม่อุดตันตลอดอายุการใช้งาน