ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องเครื่องยนต์ (ด้านหน้า)

 

1. ท่อยางแก๊สจากหัวฉีดแก๊สไปยังท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม

2. ท่อยางแก๊สจากหม้อต้มเข้าหัวฉีดแก๊สไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม

3. ท่อยางแวคคั่มไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของอากาศ

4. ท่อยางแก๊สจาก Map Sensor ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของแก๊ส

5. ชุดหัวฉีดแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและทำงานได้ตามปกติ(ไม่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ)

6. หม้อต้มทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีการรั่วซึมของแก๊สและการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น

7. โซลินอยด์หม้อต้มทำงานได้ตามปกติ และไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส รวมทั้งปลั๊กสายไฟ ไม่มีรอยแตกร้าว

8. กรองแก๊ส (หัวฉีด) ต้องไม่มีรอยรั่วซึมหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

9. ท่อยางน้ำหล่อเย็นจากหม้อต้มเข้าเครื่องยนต์ ต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น และต้องไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

10. แค้มรัดท่อยางทุกจุดต้องอยู่ในลักษณะที่รัดแน่น ไม่หลวม และไม่รัดจนท่อยางเกิดรอยฉีกขาด

11. ท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG ต้องไม่มีรอยบุบหรือรอยพับ หรือเบียดกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

12. ข้อต่อท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG เข้าโซลินอยด์วาล์ว ต้องไม่มีรอยรั่วและมีความแน่นหนาเข้ากับข้อต่อโซลินอยด์วาล์วได้ปกติดี

13. กล่องฟิวส์แก๊สต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีขี้เกลือ ชุดสายไฟเข้ากล่องฟิวส์จะต้องอยู่ในสภาพดี

14. ตัวฟิวส์แก๊สจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลวม และอยู่ในค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน15 แอมป์)

15. ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต้องมีฉนวนหุ้มให้ปลอดภัย และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

 

ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องสัมภาระ (ด้านหลัง)

 

1. บริเวณถังแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส ต้องยึดติดแน่นกับตัวถังรถยนต์ และอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ผลิต

2. มัลติวาล์วถังแก๊ส ต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส

3. โซลินอยด์วาล์วถังแก๊สต้องไม่มีรอยร้าวหรือแตก และต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส

4. หัวเติมแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึม และมีการยึดติดที่แข็งแรงแน่นหนา

5. ท่อทองแดงแก๊ส LPG และท่อแก๊ส CNG จากถังแก๊สไปถึงโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีการรั่วซึม และไม่มีรอยพับหรือรอยบุบ

6. ท่อระบายไอแก๊สจากถังแก๊สออกสู่ภายนอกตัวรถยนต์ จะต้องต่ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ห้ามอุด ห้ามมีจุดรั่วเข้าภายในรถยนต์ หรือห้องสัมภาระด้านหลัง

7. ชุดมัลติวาล์วต้องไม่รั่วซึม และแนะนำให้มีอายุไม่เกินที่กำหนด ได้แก่ ยี่ห้อ Tomasetto ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ยี่ห้อ OMB ต้องมีอายุไม่เกิน 4 ปี และยี่ห้ออื่นๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแก๊ส

 

ตรวจสอบกล่อง ECU ระบบแก๊ส

 

1. กล่อง ECU ต้องมีการยึดจับที่แน่นหนาตามสมควร และต้องไม่มีความชื้นหรือน้ำที่กล่อง ECU

2. ชุดสายไฟระบบแก๊สต้องไม่มีรอยปริ รอยถลอก รอยฉีกขาด และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

 

ตรวจสอบสภาพท่อยางและจุดเชื่อมต่อของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

 

1. ท่อยางต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือรั่วซึม

2. บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ถ้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงรุนแรงมากผิดปกติ ต้องตรวจเช็คหาสาเหตุและแก้ไข